CAP Asuntos Académicos

  • Composición 2024-2025

Presidente: MARCHINI, Mariano Diego

 
Lista 272 Lista 372 Lista 105 Lista 110 Lista 111
Profesores Titulares Auxiliares Titulares Estudiantes Titulares Estudiantes Titulares Estudiantes Titulares
SOBERO Y ROJO, María del Pilar
MASSINO, Sergio Hernán
RAFFELLINI, Silvia Mónica
RIQUELME VIRGALA, María Begoña
DOMÍNGUEZ, María José
PROSDÓCIMO, Florencia María

 

ANSA, María Agustina
SANMARTINO, Daniela Giselle
IODICE, Romina Anabel
BENITO, Marilina

FREITA, Franco Enrique

 
Suplentes Suplentes Suplentes Suplentes  

PEREZ, Juan Andrés
MAJBORODA, Susana Marta
GALLO, Alicia Del Valle
MOLINA, Cristian Raúl

CAMES, Elizabeth Noemí
GONZÁLEZ, Hernán Eduardo
GIOP, Juan Francisco

JUDZISKI, Rocío Grisel RESSIA, Jesús Jorge  
Composición de las Comisiones Asesoras Permanentes: Disposición CDDT Nº 10/24, Disposición PCDT N° 26/24